METSÄPALVELUT

Palveluihimme kuuluvat:

 • Tonttipuiden kaadot ja tonttien raivaukset
 • Taajamahakkuut ja pensasaitojen leikkaukset
 • Liikenneväylien ympäristöjen ja johtokatujen raivaus
 • Metsänviljelyt (puun taimien istutukset, kylvöt yms.)
 • Muut metsätyöt (hakkuut, taimikonhoitotyöt, raivaukset, suunnittelutyöt ja tukihakemusten täyttö)  Asiakkaitamme ovat niin suuret kuin pienetkin metsäalalla toimivat yritykset, kunnat ja kaupungit sekä yksityiset metsän- ja tontinomistajat.

  Yhtiöissämme on vahva sekä kokemuksen että koulutuksen kautta hankittu metsänhoitotöiden osaaminen.

  Tarjoamme metsänhoitopalveluja, joiden perusperiaatteena on asiantuntemus, laatu, sekä hyvä ja joustava palvelu. Tarjoamamme palvelut tehdään metsurityönä.
  Copyright 2011 © Timperi Emo Oy. All rights reserved
  www.timperi.fi