MITTAUSPALVELUT

Olemme erikoistuneet niin sanottuihin He-kaasumittauksiin. Mittauksien avulla on mahdollista määrittää kiinteille ja huokoisille materiaaleille efektiivisiä diffuusio-, permeabiliteetti- ja vedenläpäisykertoimia sekä huokoisuuksia.

Meillä on kokemusta niin ydinjätteiden loppusijoituspaikkojen kallioperän virtausominaisuuksien kuin paperiteollisuuden rasvatiiviiden leivinpaperien rasvatiiviyksien mittaamisesta.

Copyright 2011 © Timperi Emo Oy. All rights reserved
www.timperi.fi