TUOTEKEHITYSPALVELUT

Timperi Emo Oy tarjoaa mittausmenetelmien ja mittalaitteiden tuotekehityspalveluita. Olemme erikoistuneet lähinnä virtausdynamiikkaan ja siihen liittyviin käytännön sovelluksiin kuten diffuusio-, permeabiliteetti-, vedenläpäisy- sekä huokoisuusmittauksiin.

Meillä on kokemusta niin ydinjätteiden loppusijoituspaikkojen kallioperätutkimuksista kuin myös paperiteollisuuden rasvatiiviiden leivinpaperien mittalaitteiden kehittämisestä.


Copyright 2011 © Timperi Emo Oy. All rights reserved
www.timperi.fi