YRITYSTEN KEHITYSPALVELUT

Kohderyhmä:

Tavoite:Aluksi:
Mikro- ja PK-yritykset sekä niiden johto

Palvelun tarkoituksena on optimoida yritysten taloushallinto siten, että yritysten johto saa reaaliaikaista ja ennen kaikkea selkokielistä taloustietoa oikeiden päätösten tekemiseksi.

Yrityksen taloustilanteen ja yrittäjän talousosaamisen kartoitus.
Havaintojen raportointi yritysjohdolle.
Toimenpideohjelman esittäminen yritykselle.
Käytännön kehittämistoimet.

Käytännön kehittämistoimet sisältävät yleensä ainakin joitain seuraavista osa-alueista:

 • Käytännön talousasioiden hoitamiseen tarvittavien aputyövälineiden (kassabudjetit, erilaiset raportit yms.) kehittäminen ja niiden käytön opettelu sekä hyödyntäminen
 • Talousasioita jonkin verran hallitsevan henkilön kouluttaminen ja opastaminen kirjanpidon sekä tarvittaessa myös tilinpäätösten tekekemiseen
 • Rahoitushakemusten laatimiset
 • Yritysten tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa avustaminen
 • Yrittäjän (-ien) tulojen optimointi yrityksestä
 • Fuusiojärjestelyt ja yrityskaupoissa avustaminen

  Avustamme myös
 • yritysten (osakeyhtiöt) perustamisissa,
 • erilaisten yritysideoiden, keksintöjen (myös hyvin teknisten) ja vastaavien kaupallistamispotentiaalin arvioinnissa sekä
 • ATK-laitteiden ja -järjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä.

  Tarvittaessa
 • voimme lisäksi toimia esim. kirjanpidon varatyövoimana sairauslomien ja lomien aikana sekä
 • auttaa yrityksiä monissa, monissa muissakin asioissa.
  Copyright 2011 © Timperi Emo Oy. All rights reserved
  www.timperi.fi